White Elephant Surplus Stores

  • 12614 E Sprague Ave
  • Spokane Valley, WA 99216
  • 509-924-3006
  • Area: Spokane Valley
  • Overview